hits

april 2013

«And then there were nine»

FORKLARINGSPROBLEM: EOS-utvalgets leder og tidligere forsvarsminister Eldbjørg Løwer må forklare hvorfor utvalget unnlot å gi et fyldestgjørende bilde av saken til Stortinget i årsmeldingen for 201...