hits

mars 2015

Ofrer nasjonal luftberedskap for å sende F-16-piloter på øvelse


TAKE OFF: Et norsk F-16-kampfly tar av fra Nellis Air Force Base (AFB) i den amerikanske delstaten Nevada, der rundt 60 fly fra flere allierte land for øyeblikket deltar på Red Flag-øvelsen 15-02. Foto: LUFTFORSVARET

 

LANG RESPONSTID: Siden slutten av februar og i minst tre uker, blir Norges nasjonale militære luftberedskap ivaretatt av norske F-16-fly som øver ved en flybase i den amerikanske delstaten Nevada.

 

Årsaken til unntakssituasjonen er at forsvarsledelsen har besluttet å sende 10 norske F-16-fly med piloter og bakkemannskaper, sammen med to norske C-130J Hercules transportfly til USA, for å delta i den flernasjonale Red Flag-øvelsen 15-02. 

 

Minst 10 timer

Øvelsen finner sted på Nellis Air Force Base like ved Las Vegas i ørkenen i Nevada. 

Dersom det oppstår en alvorlig krise- eller krigssituasjon, har flyene i beste fall nærmere 10 timers responstid for å nå tilbake til Norge. Og det er bare dersom Norge får umiddelbar hjelp av amerikanske tankfly, slik at F-16-flyene er i stand til å tilbakelegge den lange avstanden fra USA og tilbake til Norge. Norge har ikke egne tankfly.

Bare flyturen alene, nonstop, utgjør drøye åtte timer.

 

Fire fly igjen 

Hjemme i Norge står fortsatt to norske F-16-kampfly på såkalt Quick Reaction Alert (QRA-beredskap) ved Bodø flystasjon. De to kampflyene skal kunne ta av på 15 minutters varsel.

Men disse flyene er avgitt til NATO-kommando, og styres fra et Combined Air Operations Center (CAOC) ved Uedem i Tyskland.

Derfor har Norge også etablert en nasjonal ordning med såkalt høy luftmilitær beredskap (HLB), som er den spisseste enden av Forsvarets såkalte «luftmakt». Dersom Norge trenger tilgang på egne kampfly for å forsvare Norge, er det disse ressursene forsvarsledelsen og regjeringen kan trekke på.

Norge har også to kampfly igjen i Norge og som deltar i den pågående militærøvelsen "Joint Viking" i Finnmark. Men dette er for lite til at Norge kan ivareta den selvstendige HLB-beredskapen.

 

Vil ikke kommentere 

Forsvarskilder opplyser at beslutningen om at den amerikanske Nellis Air Force Base skal fungere som «norsk» HLB-base er tatt på toppnivå i den norske forsvarsledelsen.

Forsvarsstaben nekter å svare på om beslutningen er godkjent på politisk nivå, av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide eller regjeringen forøvrig. 

Forsvarsstaben vil heller ikke svare på flere andre, detaljerte spørsmål som er sendt til staben på epost. 

«Kampflyberedskapen i Norge under øvelse Red Flag ivaretas i henhold til gjeldende direktiver fra FOH. Ut over dette ønsker vi ikke å kommentere kampflyberedskapen i Norge», heter det i Forsvarsstabens skriftlige svar, ført i pennen av pressetalsmann og oberstløytnant Eystein Kvarving.

 

Spørsmålene Forsvarsstaben nekter å svare på: Se nederst i artikkelen.

 

Bare 16 skrog

Årsaken til at den norske forsvarsledelsen må ofre den nasjonale komponenten i Norges luftmilitære beredskap for å kunne sende 10 norske kampfly til USA, er at Norge har vesentlig færre kampfly enn det som er offentlig kjent.

Norge har i dag bare 16 tilgjengelige kampflyskrog, etter at det i fjor sommer ble funnet sprekkdannelser under cockpit på en rekke av de norske F-16-flyene. Alle fly må jevnlig gjennomgå vedlikehold og systemsjekker. Det betyr at Norge på det meste sjelden greier å holde flere enn rundt 12-13 kampfly flydyktige til enhver tid.

Dette er en situasjon som kommer til å vedvare til Norge har fått på plass de nye F-35-kampflyene, opplyser kilder i Forsvaret.

 

«En måned»

Red Flag 15-2 pågår, ifølge en pressemelding fra Nellis Air Force Base, fra 2. til 13. mars. I tillegg til dette er det norske kampflyene borte fra Norge både i forkant og i etterkant av selve øvingsperioden.

Forsvarskilder hevder at den reduserte nasjonale luftmilitære beredskapen i Norge derfor varer i nærmere fire uker, eller rundt en måned.

Deler av materiellet som trengtes for den norske deltakelsen i Red Flag-øvelsen ble flydd til USA allerede søndag 15. februar ved hjelp av et stort militært transportfly av typen C-17 Globemaster III.

Etter hva undertegnede forstår, har det vært svært viktig for forsvarsledelsen å styrke de norsk-amerikanske båndene i en situasjon der mørke skyer truer på den sikkerhetspolitiske horisonten. Forholdet mellom Norge og USA er blitt forverret i Obamas presidentperiode, noe som er en selvstendig grunn til bekymring for forsvarsledelsen og regjeringen. USA var gjennom den kalde krigen en viktig garantist, sammen med NATO, for Norges sikkerhet i tilfelle et sovjetisk militært angrep eller andre alvorlige sikkerhetstrusler mot Norge.

 

«En av årets viktigste øvelser»

Luftforsvaret opplyser at de 10 norske F-16-kampflyene deltar sammen med rundt 50 øvrige fly fra flere allierte land på Red Flag-øvelsen i Nevada.

«Dette er en av årets viktigste øvelser for Luftforsvaret og personellet. Målet med øvelsen er å trene offensive og defensive kampflyoperasjoner i komplekse scenarioer med blant annet levering av skarpe luft-til-bakkevåpen», skriver Luftforsvaret i et epostsvar som er sendt via Forsvarsstabens kommunikasjonsenhet.

Før avreise til USA, uttalte oberstløytnant Bjørge Kleppe til Adresseavisen at øvelsen var svært viktig.

«Det vil være umulig for oss å få samme effekt av å øve her hjemme», sa Kleppe, som er leder for den norske styrken som deltar på øvelsen.

Ifølge Adresseavisen skal norske kampflypiloter under Red Flag-øvelsen også trene sammen med arabiske kolleger fra De forente arabiske emirater, som flyr Mirage 2000-fly. Inkludert støtte- og bakkepersonell, teller den norske «delegasjonen» rundt 200 personer.

 

Første gang på seks år

Ifølge Forsvaret har Norge deltatt jevnlig på Red Flag-øvelsen i USA siden 1980-tallet. Norge deltok både i 2000, 2003, 2005, 2007 og 2009. Norge skulle ha vært med også i 2011, men da førte den norske deltakelsen i krigen i Libya til at deltakelsen måtte avlyses. Norge har dermed ikke vært med på Red Flag-øvelsene de siste seks årene.

«Treningen har avgjørende betydning for kampflyvåpenets evne», skriver Luftforsvaret og legger til: 

«Scenarioene modelleres etter operasjoner som er høyst relevante for Norge, og pilotene vil få øve på en rekke realistiske utfordringer. Scenarioene foregår over et luft-til-bakke-skytefelt, både dag og natt. Skytefeltet er oppbygd med realistiske mål og det blir også trent på Combat Search and Rescue (CSAR), hvor scenarioet er at piloter har blitt skutt ned, og må evakueres.»

Og avslutter:

«Pilotene får testet sine taktiske ferdigheter under en så stor øvelse som Red Flag.»

 

 

MINE SPØRSMÅL TIL FORSVARSSTABEN

  1. Er det korrekt at ifbm deployeringen av 10 norske F-16 for deltakelse i Red Flag-øvelsen 15-02 ved Nellis AFB i Nevada, USA er det besluttet at HLB skal ivaretas fra samme lokasjon?
  2. På hvilket nivå, av hvem og når er denne beslutningen tatt? Er beslutningen politisk sanksjonert?
  3. Er det en tilfredsstillende nasjonal luftmilitær beredskap å ivareta nasjonal HLB fra USA, gitt flytiden tilbake til Norge?
  4. Finnes det annen nasjonal luftmilitær beredskap med kampfly over Norge i deployeringsperioden i Nevada i USA? Finnes det noen HLB-base i Norge i denne tidsperioden?
  5. Hva er grunnen til at Forsvaret velger å prioritere Red Flag-øvelsen så høyt gitt de store belastningene det medfører på de begrensede kampflyressursene som Norge p.t. disponerer?

Forsvarsstaben svarte 4. mars i år følgende:

 

«Til spørsmål 1-4 opplyser FOH følgende:

Kampflyberedskapen i Norge under øvelse Red Flag ivaretas i henhold til gjeldende direktiver fra FOH. Ut over dette ønsker vi ikke å kommentere kampflyberedskapen i Norge.»

 

Forsvarsstaben la dessuten til: 

 

«Når det gjelder spørsmål 1 har Luftforsvaret følgende svar:

Luftforsvaret stiller med ti F-16-fly og to C-130J Hercules på øvelse Red Flag i uke 10 og 11. Øvelsen foregår i Las Vegas, på Nellis Air Force Base, og omtrent 60 fly fra flere allierte land er med. Dette er en av årets viktigste øvelser for Luftforsvaret og personellet.

Målet med øvelsen er å trene offensive og defensive kampflyoperasjoner i komplekse scenarioer med blant annet levering av skarpe luft-til-bakkevåpen. Luftforsvaret har deltatt jevnlig på Red Flag-øvelsen i USA, siden 1980-tallet. Treningen har avgjørende betydning for kampflyvåpenets evne.

Scenarioene modelleres etter operasjoner som er høyst relevante for Norge, og pilotene vil få øve på en rekke realistiske utfordringer. Scenarioene foregår over et luft-til-bakke-skytefelt, både dag og natt. Skytefeltet er oppbygd med realistiske mål og det blir også trent på Combat Search and Rescue (CSAR), hvor scenarioet er at piloter har blitt skutt ned, og må evakueres.

Pilotene får testet sine taktiske ferdigheter under en så stor øvelse som Red Flag.»

 

Hva mener du? Diskuter nedenfor. NB: Vi ber om saklighet i kommentarfeltet.

 

Nyhetstips: kjetil.stormark@gmail.com

Twitter: kjetilstormark/twitter.com

PGP fingerprint: 42C5 4CB4 3F97 0674 A5E1 EFB5 C534 3B87 DADB 04D1

 

Last ned PGP-nøkkel for Kjetil Stormark