hits

Derfor slo norske myndigheter terroralarm

kommentarer

Flere samarbeidende tjenester meldte omtrent samtidig til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at det var oppstått en umiddelbar terrortrussel mot Norge.

 

Det var grunnen til at norske myndigheter slo full terroralarm torsdag formiddag. En konkret person - som norske myndigheter sitter med identiteten til og signalementet på - ble knyttet til opplysningene. I meldingene ble det hevdet at en terrorgruppe hadde forlatt Syria med kurs for Europa, og der Norge kunne være ett av flere mulige mål. At gruppen ble hevdet å ha skaffet seg norske, men falske, identitetspapirer, styrket frykten for et mulig terrorangrep i Norge.

 

Beslutningen om å gå ut offentlig ble tatt i et ekstraordinært møte i Regjeringens sikkerhetsutvalg (RSU) onsdag, som ble sammenkalt på kort varsel etter at PST hadde varslet Justis- og beredskapdepartementet om de opplysningene som tjenesten hadde mottatt.

 

Etterretningsopplysningene sa ingenting om hvor gruppen for øyeblikket befant seg. Det var derfor umulig å vite om gruppen befant seg innenfor eller utenfor Schengen-området. Derfor valgte også politiet å legge seg på et mellomnivå i grensekontrollen, der det ble innført krav om identitetspapirer med bilde, men ikke full passtvang.

 

Det forteller kilder med inngående kjennskap til håndteringen av de siste dagenes terrortrussel mot Norge.

 

Meldingene skal ikke ha sagt noe om konkrete mål. Men løpende etterretningsopplysninger knyttet til terrortrusselen mot Norge, antyder at aktuelle terrorgrupper vurderer å angripe en type mål som ikke er blitt angrepet tidligere. Det betyr at det også er vanskelig å vite hva slags sikkerhetstiltak som vil være fornuftig å gjennomføre. Den aktuelle terrorgruppen som er mistenkt å ha vært på vei til Europa, med mulig angrepsmål i blant annet Norge, knyttes til den Islamske Staten (IS, tidligere kjent som ISIL eller ISIS). Tidligere har personer fra sunnimuslimske terrorgrupper angrepet jernbanestasjoner, togvogner i Madrid i 2004, t-banen i London i 2005, busser og andre offentlige steder.

 

Søndag ettermiddag meldte PST at terrortrusselen var redusert, men at situasjonen fortsatt var uavklart og alvorlig. Årsaken til at trusselen ble tatt ned, skyldtes at en eller flere enkeltopplysninger i de opprinnelige etterretningsmeldingene viste seg å ikke stemme. Store personellressurser i både PST og Etterretningstjenesten har de siste dagene arbeidet intenst med å ettergå opplysningene. Dette arbeidet pågår fortsatt.

 

Etter hva undertegnede har fått opplyst fra kilder som kjenner saken godt, har det skapt problemer for PST at tjenesten ikke har fått tilgang til den eller de som er primærkildene for informasjonen i etterretningsmeldingene som dannet grunnlag for terroralarmen torsdag. Det har derfor vært eksepsjonelt krevende å sjekke holdbarheten av opplysningene. 

 

Det skal ikke ha vært innledet noe politisk initiativ på regjeringsnivå fra Norge overfor regjeringene i de aktuelle landene som sendte de opprinnelige bekymringsmeldingene for å forsøke å presse fram tilgang til den eller de aktuelle kildene.

 

PST mottok også i november 2012 opplysninger om et mulig, nært forestående terrorangrep mot Norge. Den gang ble det antydet en mulig bombeaksjon mot en internasjonal flyplass på Østlandsområdet. Omfattende sikkerhetstiltak ble derfor iverksatt på Sandefjord lufthavn Torp, Moss lufthavn Rygge og Oslo lufthavn Gardermoen. Samtidig ble primærkilden, en kvinne, utsatt for stadig sterkere press i oppfølgende samtaler, forteller kilder med kjennskap til håndteringen. Bare få timer før norske myndigheter hadde planlagt å gå ut med en advarsel i offentligheten, ble troverdigheten til kilden ødelagt av nye opplysninger. 

Dermed ble terroralarmen fullstendig avblåst.

 

Men i herværende sak er PST avskåret fra å stille kontrollspørsmål til og selv vurdere kildenes troverdighet. PST skal heller ikke være sikker på om det er en eller flere kilder, ei heller hva slags metoder som de samarbeidende tjenestene har benyttet ved sitt innhentningsarbeid. Det er derfor det i denne saken har vært krevende å avklare situasjonen, sier kilder, og understreker at dette er medvirkende til at Norge trolig vil måtte leve med en uavklart terrortrussel i tiden som kommer. 


Men skal vi tro informerte kilder, vil det trolig være klokt dersom Norge beholder en god del av sikkerhetstiltakene som ble iverksatt torsdag. Trusselnivået mot Norge er i ferd med å eskalere betydelig, i kjølvannet av flere store enkeltsaker og utviklingen i Syria og andre deler av Midtøsten.

 

Nyhetstips: kjetil.stormark(at)gmail.com

Twitter.com/kjetilstormark