hits

Skjerpet kontroll etter flere overtramp

VELSE: Soldater fra Etterretningsbataljonen tar ned et Bell helikopter under en velse i Bardufoss. Foto: TORGEIR HAUGAARD/FORSVARETS MEDIESENTER

Mange av feltoperatrene til Etterretningsbataljonen (Ebn) beskrives som cowboyer. De har skapt bde resultater og blger innad i Forsvaret.

Etter at Ebn ble etablert i 2002, som en forlengelse av den tidligere oppklaringsbataljonen i Hren, har det vrt mange kontroverser rundt militravdelingen.

Etter en serie saker der E-bataljonen brukte utradisjonelle metoder i sitt etterretningsarbeid, spesielt knyttet til bruk av mennesker som innhentningsmetode for opplysninger (HUMINT - human intelligence), frte til at forsvarsledelsen skjerpet kraftig inn kontrollen av bataljonens virksomhet.

I et Direktiv for menneskebasert innhentning (det skalte HUMINT-direktivet, i en versjon fra 1. januar 2009) sls det fast at ingen i Forsvaret kan iverksette HUMINT-operasjoner uten srskilt godkjenning fra sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Det skal vre nasjonal kontroll med all HUMINT-virksomhet i Forsvaret, heter det i direktivet, som er gradert Begrenset.

I direktivet sls det fast at Ebn eller andre militravdelinger normalt sett ikke har anledning til betale penger for informasjon og i tillegg er omfattet av et totalforbud mot drive skalt agentvirksomhet, der kilder rekrutteres og verves, gis opplring og blir tildelt konkrete oppdrag.

Etter hva informerte kilder forteller, skal operatrene i Ebn derfor ofte bli utleid til Etterretningstjenesten, fordi E-tjenesten har langt friere rammer for sin virksomhet eller trenger flere personer trekke veksler p.

HUMINT-direktivet slr fast at sjefen for Etterretningstjenesten (SJE - sjef E) er forsvarssjefens rdgiver i etterretningsfaglige sprsml og etterretningsvirksomheten p alle niver i Forsvaret. Men samtidig er sjef E og E-tjenesten ikke omfattet av HUMINT-direktivet, og kan gjennomfre slike og andre etterretningsoperasjoner uten at dette er klarert eller koordinert med resten av Forsvaret.

Operatrene beveger seg ganske fritt mellom Etterretningsbataljonen og Etterretningstjenesten, sier en kilde.

Det skal spesielt ha vrt tilfellet etter 2006, da den davrende E14-avdelingen i Etterretningstjenesten ble omorganisert etter en langvarig og opprivende konflikt internt i tjenesten. E14 hadde ansvaret for innhente etterretning (som regel HUMINT-basert) med tanke p styrkebeskyttende tiltak for norske miltre styrker i internasjonale konfliktsoner der Norge allerede var tilstede eller vurderte tilstedevrelse. Etter omorganiseringen ble innhentning og analyse delt mellom ulike avdelinger, mens tidligere E14 ivaretok begge funksjoner. P grunn av en sterk personkonflikt mellom den tidligere E14-sjefen Ola Kaldager og hans overordnede, sjefen for Etterretningstjenestens avdeling E-D, valgte mange av E14s operatrer slutte i E-tjenesten da Kaldager ble skjvet ut i kulden og virksomheten omorganisert. E-tjenesten fikk derfor sterkt behov for pfyll av flere operatrer, noe Ebn kunne tilby. Ebn har ogs senere fungert som en styrkebrnn for E-tjenesten, gitt at bataljonen har egen utdanning av operatrer. Ebn har i tillegg utviklet en egen bachelorutdanning, i samarbeid med Universitetet i Troms.

Etterretningsbataljonen ble opprettet i 2002, fordi det var et viktig NATO-krav at alle nasjoner skulle ha selvstendige ISTAR-kapasiteter (Intelligence, Surveillance, TArget requisition, Reconnaisance). Ved deltakelsen i den internasjonale operasjonen i Afghanistan var det viktig for Norge sikre nasjonal kommando og kontroll, ikke minst knyttet til innhentning av etterretning som dannet grunnlag for senere beslutninger i den militre kommandolinjen. Men i sitt arbeid med feltetterretning ble Ebns operatrer og avdelingsledelse raskt kjent for ta seg store friheter, opplyser flere forsvarskilder.

Etterretningsbataljonen har i dag base p Setermoen leir i Troms, og har rundt 200 ansatte. Vpenskjoldet til avdelingen viser en flaggermus oget edderkoppnett. Mottoet til avdelingen skal vre Ordo ab chao - Orden ut av kaos. Militravdelingen utdanner egne etterretningsoperatrer, og er underlagt Brigade Nords styrkestruktur.

Redaksjonell merknad: Denne bloggartikkelen berrer bare generell bakgrunnsinformasjon om Etterretningsbataljonen (Ebn). Undertegnede har denne uken anmeldt Ebn til Generaladvokaten og begjrt etterforskning etter at VG lrdag 23. mars skrev at Ebn har ulovlig kartlagt og registrert meg som journalist. rsaken til denne kartleggingen og registreringen skal ha vrt at jeg i februar 2011 skrev flere artikler om E-tjenestens avdeling E14 p oppdrag for Dagbladet. VGs journalister Rolf J. Widere og Hans Petter Aass, som var frst ute med avslringen av E14, er ogs blitt ulovlig kartlagt og registrert av Ebn. Denne enkeltsaken, knyttet til Widere og Aass, er underskt av Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene, som konkluderte med sterk kritikk av Ebn. Saken for min del er fortsatt uavklart.

HAR DU NYHETSTIPS? Send til kjetil.stormark(at)gmail.com eller kontakt meg p skype/kjetilstormark

Flg meg ptwitter.com/kjetilstormark

Hva mener du? Delta gjerne i diskusjonen nedenfor.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar