hits

Foreslr flytte alle spesialstyrkene til stlandet

MARINEJEGERE FLYTTES? En RIB med operatrer fra Marinejegerkommandoen avbildet under vintervelsen Cold Response 2012. N kan avdelingen bli flyttet og sltt sammen med FSK/HJK. Foto: TORBJRN KJOSVOLD/FORSVARETS MEDIESENTER

I en hemmelig mulighetsstudie laget p oppdrag for forsvarssjefen, foresls det flytte alle spesialstyrkene i Norge til stlandsomrdet. Forslaget vil svekke terrorberedskap i distrikts-Norge ytterligere.

I dag har Marinejegerkommandoen (MJK) sine operative elementer stasjonert ved Haakonsvern utenfor Bergen. Dette gir kort reponstid dersom det skjer noe i Nordsjen eller et sted p Vestlandet.

Men i mulighetsstudien om videreutvikling av spesialstyrkenes kapasitet for kontraterror, datert 5. september 2012, blir ogs MJK foresltt flyttet til stlandet.

(artikkelen fortsetter under bildet)

HEMMELIG RAPPORT: Det er i dette dokumentet, datert 5. september 2012, at de vidttrekkende forslagene om endringer av spesialstyrkestrukturen i Norge blir trukket opp. Faksimile

Etableringen av et enhetlig virksomhetsomrde for Forsvarets spesialstyrker er et riktig og viktig grep for fremtiden. Spesialstyrkene br i strst mulig grad samles for optimal utnyttelse av eksisterende kapasiteter. En geografisk samling av spesialstyrkene p stlandet vil gi nrhet til den taktiske flytransportkapasiteten p Gardermoen, Etterretningstjenesten p Lutvann og det planlagte nye beredskapssenteret for politiet i Oslo, heter det i dokumentet, som er gradert Begrenset.

Samtidig ser man for seg at det skal etableres nye hurtigresponsenheter (HRE’er) som kan bidra til redusere dagens lange reaksjonstid noe.

Men, legger utvalget til:

Planverket for og innretningen av System Kontraterror er i hovedsak basert p en relativt lang responstid der en kan samle et stort antall styrkebidrag mot et ml. Dette systemet er velprvd og skal viderefres.

Bde i denne og tidligere mulighetsstudier blir dessuten det foresltt at MJK skal sls sammen med Forsvarets spesialkommando/Hrens jegerkommando (FSK/HJK) i Hren.

I SOF-studien av 2010 ble det konkludert og anbefalt en sammensling av spesialstyrkene med en enhetlig ledelse. Studien konkluderte da med at denne lsningen ville medfre mer robuste fagmiljer og skape et handlingsrom for se ressursene i en helhet, heter det i den nye rapporten, som er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av oberstlytnant Arild Saga i Forsvarsdepartementet.

Den nye arbeidsgruppen sttter dette forslaget.

Etablering av et virksomhetsomrde vil i styrket grad pne for en geografisk kraftsamling. Dette vil medfre robuste nisjekapasiteter med bedret operativ leveranse, mer fleksibel anvendelse av strukturen og en tilpasset fredsforvaltning, heter det i mulighetsstudien.

I et svar fra Forsvarsstaben, hevder pressetalsmann for forsvarssjefen, major Eystein Kvarving, derimot flgende:

Mulighetsstudien vil ikke komme med slike tilrdninger som du viser til. Den vil peke p enkelte tiltak som kan iverksettes uten omfattende konsekvenser for innretning og organisering av spesialstyrkene, samt peke p behovet for ytterligere utredning knyttet til en mer helhetlig anbefaling nr det gjelder fremtidig innretning og utvikling av spesialstyrkene.

Les hele svaret fra Forsvarsstaben her.

Mulighetsstudien jeg i dag omtaler fikk en ekstremt kort hringsfrist innad i Forsvaret. Bare 14 dager. Det m ha skjedd mye p de 14 dagene. I tillegg har det nettopp vrt statsrdsskifte. Hvordan dette slr ut for den videre prosessen er ikke godt si. Men innsidere i forsvarsmiljet peker p at forsvarssjef Harald Sunde trolig allerede har bestemt seg. Han nsker en sammensling av spesialstyrkene i Norge, og han nsker at MJK blir lagt inn under Sundes gamle avdeling FSK/HJK.

Alt Sunde har gjort etter at han tok over som forsvarssjef i oktober 2009 peker den veien, sier en forsvarskilde.

I en hringsuttalelse fra Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)fra 7. september 2012 om 22. juli-kommisjonens rapport, ble terrorberedskapen utenfor stlandsomrdet sterkt kritisert. MJK har i dag ikke ftt noe nasjonalt beredskapsansvar, til tross for at davrende statssekretr Roger Ingebrigtsen i Forsvarsdepartementet overfor TV 2 i psken s godt som lovet at de kom til f akkurat det.

Det er et slende paradoks at den spesialstyrkeavdelingen i Forsvaret som har lengst responstid til rykke ut ved terroranslag p norske olje- og gassinstallasjoner, er den avdelingen som har ftt hovedansvaret for dette. FSK/HJK holder til p Rena i sterdalen, og uten transportkapasiteter samlokalisert med spesialstyrkeoperatrene.

I tillegg har forsvarssjefen i sitt graderte direktiv for operative krav stilt som formelt krav at avdelingen m kunne mobilisere innen 24 timer.

Hva slags terrorberedskap er det? Er en reaksjonstid p inntil 24 timer akseptabelt, i tilfelle terroranslag i Nordsjen? Og hvor fornuftig er det flytte MJKs operative elementer i Bergen til stlandet?

Hva mener du om forslagene jeg omtaler i dagens blogg? Si gjerne din mening i kommentarfeltet nedenfor!

Send gjerne nyhetstips til kjetil.stormark(at)gmail.com

Flg meg p twitter.com/kjetilstormark

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar