hits

Forsvarsledelsens svar

Her er mine sprsml til forsvarsledelsen - og Forsvarsstabens svar.

26. september 2012 sendte jeg flgende e-post til forsvarssjefens pressetalsmenn.

Hei,

Jeg arbeider med en sak som jeg trolig tar ut som en bloggartikkel p Nettavisen, knyttet til en mulighetsstudie for framtidig organisering av spesialstyrkene. Denne mulighetsstudien skal vre datert tidligere denne mneden.

En av tilrdingene i studien er at alle spesialstyrkene skal kraftsamles p stlandsomrdet, der Gardermoen er mulig lokalisering, for korte ned avstand bl.a. til transportkapasiteter. Dette gjelder ogs Marinejegerkommandoen (MJK), som foresls sltt sammen med FSK/HJK.

Selv om jeg kommer til omtale disse opplysningene i kommentars form, vil jeg gi dere anledning til samtidig imtegelse.

1. Stemmer det ovenstende?

2. Hva er i s fall videre prosess fr en endelig beslutning tas?

3. Str forsvarssjefen bak vurderingene i mulighetsstudien?

4. flytte alle spesialstyrkekapasiteter til stlandet vil ytterligere svekke terrorberedskapen i distrikts-Norge. Hva er grunnen til at man likevel anbefaler dette i tiden etter terrorangrepene 22.7.?

Gitt at jeg kjenner alle tilrdingene i mulighetsstudien, ber jeg dere ogs om kommentere andre forhold enn de fire sprsmlene over, dersom det er noe dere mener det er viktig med tilsvar eller samtidig imtegelse p. Spesielt gjelder dette dersom mulighetsstudien skulle inneholde faktiske feil.

Takknemlig om dere kan komme med ndvendige kommentarer innen klokken 12 i morgen, gitt at dette er en sak i det lpende nyhetsbildet og der - svidt jeg skjnner - det skal ha vrt en ekstremt kort hringsfrist p bare 14 dager.

Forsvarsstabens svar, datert 27. september 2012, og sendt av major og pressetalsmann Eystein Kvarving, ld:

Forsvaret er i ferd med avslutte en mulighetsstudie for se p en videreutvikling av spesialstyrkene for en mer effektiv og bedre utnyttelse av denne viktige ressursen. Dette er helt i trd med fringene i den gjeldende langtidsplanen for Forsvaret og i lys av 22. juli-kommisjonen. Frste skritt p veien er mulighetsstudien som ferdigstilles i disse dager, med bakgrunn i at Forsvarsdepartementet bedt Forsvarssjefen om vurdere og identifisere mulige tiltak som kan styrke spesialstyrkenes nasjonale kontraterrorberedskap.

Siden mulighetsstudien ikke er ferdigstilt er det for tidlig g inn p enkeltheter og detaljer. Det viktigste i forhold til de sprsmlene du stiller er at denne mulighetsstudien bde skal identifisere tiltak som kan iverksettes raskt og uten omfattende endringer i innretning og organisering, og dernest identifisere forhold som gir ytterligere muligheter for forbedring. Det siste vil kreve grundige konsekvensutredninger og er forelpig ikke gjort.

Dermed kommer det ikke noen anbefalinger om omorganiseringer n, slik du forutsetter i dine sprsml.

1. Mulighetsstudien vil ikke komme med slike tilrdninger som du viser til. Den vil peke p enkelte tiltak som kan iverksettes uten omfattende konsekvenser for innretning og organisering av spesialstyrkene, samt peke p behovet for ytterligere utredning knyttet til en mer helhetlig anbefaling nr det gjelder fremtidig innretning og utvikling av spesialstyrkene.

2. Tiltak som kan iverksettes uten at det berrer organisering og innretning av spesialstyrkene vil eventuelt besluttes av Forsvarsdepartementet.

3. Det er Forsvarssjefen som fremmer denne mulighetsstudien.

4. Ref. svar p sprsml nummer 1, det kommer ikke noen slik anbefaling n.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar